Formy wiedzy

Form wiedzy mamy naprawdę wiele. Inne wyłania psychologia, inne filozofia, a jeszcze inne pedagogika. Ogólnie rzecz ujmując wyróżnia się dwie podstawowe formy wiedzy. Jest to wiedza proceduralna i wiedza deklaratywna. Pierwsza z nich zwana jest również wiedza operacyjna. Ta nazwa może nas trochę nakierować na znaczenie tej formy wiedzy. Mianowicie wiedza proceduralna ma za zadanie wskazać każdemu z nas jak może osiągnąć poszczególne cele. Jest mu do tego niezbędna i co najważniejsze daje mu realne wskazówki. Wiedza operacyjna pozwala człowiekowi w znalezieniu odpowiedniej czynności jaką musi wykonać, aby mógł wykonać jakieś zadanie. W codziennym życiu taka wiedza jest na wagę złota. Wiedza deklaratywna, nazywana jest również wiedza opisową. Jest tak samo ważna w życiu każdego człowieka jak wiedza operacyjna. Ta w przeciwieństwie do niej może przybrać dwie formy: formalną i nieformalna. Ściśle związana jest ze sposobem opisywania danego stanu rzeczy i pokazaniu człowiekowi jakie związki zachodzą między konkretnymi sytuacjami. Jest to pewnego rodzaju wskazówka, która mówi z czym jest dany problem związany. Do wiedzy opisowej możemy zaliczyć różnego rodzaju teorie. Obje formy wiedzy są bardzo potrzebne i przydają się człowiekowi w codziennym życiu. Bez nich bardzo trudno byłoby poradzić sobie takiemu zwykłemu człowiekowi w codziennym życiu. Jak widać wiedza jest nam potrzebna do życia i bez niej byłoby ono naprawdę bardzo trudne.

error: Content is protected !!