Jak dzielimy wiedzę

Wiedzę jako pierwszy dokładniej podzielił Arystoteles. Wprowadził on specjalny podział, w którym wyłonił wiedzę praktyczną i wiedzę teoretyczną. Wyłonił on kryterium, które bierze pod uwagę doświadczenie empiryczne. Tutaj Arystoteles wyłonił również dwa rodzaje wiedzy. Wiedzę a priori i wiedzę a posteriori. Pierwsza uzależniona jest bardzo od zmysłów. Związane jest z prawdami absolutnymi, ale nie tylko. W jej skład wchodzą również prawdy uniwersalne jakimi jest między innymi logika i matematyka. Wiedza a posteriori jest nieco inna. Nabywa się ją dzięki zmysłom i można podważyć to czy jest ona prawdziwa. Jeśli obserwacje wskażą, że wiedza jest nie prawdziwa można ją podważyć. Drugim sposobem podziału wiedzy jaki wynalazł Arystoteles jest podział wiedzy ze względu na jej charakter. Tutaj Arystoteles wymienił wiedzę propozycjonalną i habitualną. Pierwszy rodzaj wiedzy jest to wiedza naturalna, którą każdy może zobaczyć związana jest ze słowem że. Wiemy na przykład że pada deszcz, czy też świeci słońce w danej chwili. Wiedza habitualna związana jest ze słowem jak. Przykładem takiej wiedzy jest umiejętność tego, że wiemy jak ugotować zupę. Wszystkie te rodzaje wiedzy są bardzo przydatne w codziennym życiu. Dobrze, że odróżniamy pogodę i posiadamy wiele umiejętności. Wiedza o gotowaniu też może być przydatna w życiu, a nawet pozwolić nam założyć własną firmę. Jak widać wiedza jest nam potrzebna na każdym kroku i nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda.

error: Content is protected !!