Klasyczne rozumowanie wiedzy

Jednym z powszechnie używanych terminów związanych z nauką jest wiedza. Można ja wyjaśnić na wiele sposobów. Według encyklopedii wiedza jest szeregiem informacji, które są zgodne z rzeczywistością. Pierwszą klasyczną definicję wiedzy stworzył znakomity człowiek Platon. Definicja ta była zawarta w dialogu Sokratesa z Teajtetem. Tam wiedza zostaje określona jako prawdziwe przekonanie na dany temat. Można wyróżnić trzy zasadnicze elementy, które tą wiedzę tworzą. Pierwszym i chyba najważniejszym elementem wiedzy jest przekonanie. Logicznie rzecz ujmując mowa tu taj o logice sądów. Drugim elementem jaki kształtuje wiedzę jest jej uzasadnienie. Chodzi u taj o to, że jeśli mamy na myśli jakąś rzecz, którą jakoś nazywamy musi mieć to uzasadnienie w rzeczywistości. Ostatnim, trzecim elementem wiedzy w ujęciu klasycznym jest prawdziwość, czy przekonanie, że dana wartość jest w stu procentach prawdziwa.. wszystkie te elementy tworzą wiedzę jaka każdemu z nas jest potrzebna. Dzięki niej możemy mieć pogląd na otaczający nas świat i mamy możliwość dowiedzenia się o wszystkim co nas otacza. Do wiedzy można zaliczyć szereg najróżniejszych elementów. To poznanie świata, ludzi, całego kosmosu. Wiedza jest znajomością przeszłości, teraźniejszości i możliwością przewidzenia przyszłości. Jest najważniejszym elementem kształtującym osobowość człowieka. Daje mu szansę, na zdobycie mądrości i poznanie największych tajemnic całego istnienia.

error: Content is protected !!