Meta wiedza – co to takiego

Jednym z rodzajów wiedzy jaka występuje w psychologii i jaka została przez nią stworzona jest meta wiedza. Pojęcie to składa się ze słowa meta, czyli jest wynikiem jakiegoś biegu i słowa wiedza. Można to rozmieć jako miejsce docelowe wiedzy. A czym tak naprawdę jest meta wiedz? Jest to nic innego jak wiedza o wiedzy. Można to rozumieć w taki sposób, że człowiek ma pewną wiedzę od urodzenia i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ją posiada. Przykładem może być wiedza na temat mówienia, poruszania się. Człowiek wie od urodzenia jak to robić, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to wiedzą. Samo pojęcie meta wiedzy obrazuje meta teoria TOGA. Dzięki temu możemy badać nowe podstawy meta wiedzy i dowiadywać się coraz więcej o tym co tą wiedzą jest i w jaki sposób możemy ją zdobyć. Można wyróżnić tutaj dwa rodzaje wiedzy. Pierwsza to wiedza proceduralna, lub znana przez innych jako wiedza operacyjna. Ma ona pewne założenia. Pokazuje człowiekowi w jaki sposób może on osiągnąć jakiś cel w życiu jaki sobie obrał. Pokazuje mu pewne zasady i czynności, które mu ten cel pomogą osiągnąć. Drugą formą wiedzy jest forma deklaratywna. Znana jest również pod pojęciem wiedzy opisowej. Może mieć ona postać formalną oraz nieformalną. Opisowa wiedza związana jest z opisywanie danych sytuacji oraz związków jakie pomiędzy nimi zachodzą. Pokazuje człowiekowi, w czym tkwi problem i jak może go łatwo rozwiązać.

error: Content is protected !!