Psychologiczne ujęcie wiedzy

W psychologii również wielokrotnie próbowano wyjaśnić pojęcie wiedzy. Kilku znanym psychologom nawet te wyjaśnienie się udało i ma jakiś sens. W psychologii wiedza znana jest w znaczeniu ścisłym i ogólnym. Znaczenie ogólne wiedzy w psychologii, rozumowano jest tak, iż to człowiek przyswaja sobie wiedzę za pośrednictwem narządów zmysłów. Samodzielnie tymi zmysłami zarządza i sam wybiera informacje, które chce zapamiętać. Ścisłe znaczenie wiedzy jest już bardziej dokładne i zakłada zupełni inne postulaty niż znaczenie ogólne. Określa struktury poznawcze jakie na trwałe człowiek ma w swojej głowie i są one zakodowane w jego pamięci długotrwałej. Tutaj można wyróżnić cztery rodzaje wiedzy: wiedzę deklaratywną, wiedzę proceduralną, meta wiedzę i wiedzę utajoną. Deklaratywna wiedza jest częścią pamięci, która można w każdej chwili komuś uświadomić. Dotyczy ona wspomnień oraz faktów jakie udało nam się zdobyć w czasach szkoły, kiedy zdobywaliśmy wiedzę na zajęciach. Wiedza proceduralna, jest elementem pamięci, której nie można ukraść, ale widać ją w zachowaniu człowieka. Przykładem może być zwykła jazda na rowerze. Nie wiemy jak opisać to, że umiemy to robić, a jednak nam się udaje. Meta wiedza natomiast jest nauką o wiedzy. Pozwala określić człowiekowi, co na daną chwilę wie, a czego musi się jeszcze douczyć. Wiedza utajona, jak sama nazwa wskazuje, jest wiedzą jaką ma każdy człowiek, ale nie zdaje sobie z tego sprawy.

error: Content is protected !!