Różnice między wiedzą deklaratywną, a proceduralną

W psychologii wyróżniamy cztery podstawowe formy wiedzy. Są to wiedza utajona, taka o której nie wiemy, meta wiedza, będąca wiedza o wiedzy oraz wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna. Te dwie ostatnie zasługują na nieco więcej poświęcenia czasu. Są spotykanie przez człowieka na co dzień, w codziennym życiu i pomagają mu te życie zrozumieć. Wiedza deklaratywna jest jednym z elementów, a raczej wartości jakie posiada nasza pamięć. Wiedza ta noże być uświadamiana i jednocześnie kradziona, przy wykorzystaniu de tego celu zwykłych słów jakimi się porozumiewamy między sobą. Deklaratywna wiedza to nic innego jak nasze wspomnienia z dawnego życia. Mowa tutaj miedzy innymi o wiedzy jaką udało nam się przyswoić w szkole. Pamiętamy szereg informacji, które w wielu momentach życia są nam pomocne. Druga wiedza proceduralna, jest również zawartością naszej pamięci, ale w przeciwieństwie do wiedzy deklaratywnej można ją zwerbować. Człowiek nie ma świadomości, że posiada wiedzę proceduralną, ale można ją zobaczyć w jego codziennych zachowaniach. Człowiek wie jak wykonać daną czynność, ale nie wie jak mógłby opisać swoje zachowanie. Jest to w pewnym sensie wiedza zawarta w podświadomości każdego człowieka. Po prostu jest w naszej pamięci i w każdej chwili możemy po nią sięgnąć. Ludzki umysł jest naprawdę ciekawym narządem, który nigdy w życiu nie da się tak do końca poznać.

error: Content is protected !!