Różnice między wiedzą deklaratywną, a proceduralną

W psychologii wyróżniamy cztery podstawowe formy wiedzy. Są to wiedza utajona, taka o której nie wiemy, meta wiedza, będąca wiedza o wiedzy oraz wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna. Te dwie ostatnie zasługują na nieco więcej poświęcenia czasu. Są spotykanie przez człowieka na co dzień, w codziennym życiu i pomagają mu te życie zrozumieć. Wiedza deklaratywna jest jednym z elementów, a raczej wartości jakie posiada nasza pamięć. Wiedza ta noże być uświadamiana i jednocześnie kradziona, przy wykorzystaniu de tego celu zwykłych słów jakimi się porozumiewamy między sobą. Deklaratywna wiedza to nic innego jak nasze wspomnienia z dawnego życia. Mowa tutaj miedzy innymi o wiedzy jaką udało nam się przyswoić w szkole. Pamiętamy szereg informacji, które w wielu momentach życia są nam pomocne. Druga wiedza proceduralna, jest również zawartością naszej pamięci, ale w przeciwieństwie do wiedzy deklaratywnej można ją zwerbować. Człowiek nie ma świadomości, że posiada wiedzę proceduralną, ale można ją zobaczyć w jego codziennych zachowaniach. Człowiek wie jak wykonać daną czynność, ale nie wie jak mógłby opisać swoje zachowanie. Jest to w pewnym sensie wiedza zawarta w podświadomości każdego człowieka. Po prostu jest w naszej pamięci i w każdej chwili możemy po nią sięgnąć. Ludzki umysł jest naprawdę ciekawym narządem, który nigdy w życiu nie da się tak do końca poznać.

Formy wiedzy

Form wiedzy mamy naprawdę wiele. Inne wyłania psychologia, inne filozofia, a jeszcze inne pedagogika. Ogólnie rzecz ujmując wyróżnia się dwie podstawowe formy wiedzy. Jest to wiedza proceduralna i wiedza deklaratywna. Pierwsza z nich zwana jest również wiedza operacyjna. Ta nazwa może nas trochę nakierować na znaczenie tej formy wiedzy. Mianowicie wiedza proceduralna ma za zadanie wskazać każdemu z nas jak może osiągnąć poszczególne cele. Jest mu do tego niezbędna i co najważniejsze daje mu realne wskazówki. Wiedza operacyjna pozwala człowiekowi w znalezieniu odpowiedniej czynności jaką musi wykonać, aby mógł wykonać jakieś zadanie. W codziennym życiu taka wiedza jest na wagę złota. Wiedza deklaratywna, nazywana jest również wiedza opisową. Jest tak samo ważna w życiu każdego człowieka jak wiedza operacyjna. Ta w przeciwieństwie do niej może przybrać dwie formy: formalną i nieformalna. Ściśle związana jest ze sposobem opisywania danego stanu rzeczy i pokazaniu człowiekowi jakie związki zachodzą między konkretnymi sytuacjami. Jest to pewnego rodzaju wskazówka, która mówi z czym jest dany problem związany. Do wiedzy opisowej możemy zaliczyć różnego rodzaju teorie. Obje formy wiedzy są bardzo potrzebne i przydają się człowiekowi w codziennym życiu. Bez nich bardzo trudno byłoby poradzić sobie takiemu zwykłemu człowiekowi w codziennym życiu. Jak widać wiedza jest nam potrzebna do życia i bez niej byłoby ono naprawdę bardzo trudne.

Meta wiedza – co to takiego

Jednym z rodzajów wiedzy jaka występuje w psychologii i jaka została przez nią stworzona jest meta wiedza. Pojęcie to składa się ze słowa meta, czyli jest wynikiem jakiegoś biegu i słowa wiedza. Można to rozmieć jako miejsce docelowe wiedzy. A czym tak naprawdę jest meta wiedz? Jest to nic innego jak wiedza o wiedzy. Można to rozumieć w taki sposób, że człowiek ma pewną wiedzę od urodzenia i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ją posiada. Przykładem może być wiedza na temat mówienia, poruszania się. Człowiek wie od urodzenia jak to robić, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to wiedzą. Samo pojęcie meta wiedzy obrazuje meta teoria TOGA. Dzięki temu możemy badać nowe podstawy meta wiedzy i dowiadywać się coraz więcej o tym co tą wiedzą jest i w jaki sposób możemy ją zdobyć. Można wyróżnić tutaj dwa rodzaje wiedzy. Pierwsza to wiedza proceduralna, lub znana przez innych jako wiedza operacyjna. Ma ona pewne założenia. Pokazuje człowiekowi w jaki sposób może on osiągnąć jakiś cel w życiu jaki sobie obrał. Pokazuje mu pewne zasady i czynności, które mu ten cel pomogą osiągnąć. Drugą formą wiedzy jest forma deklaratywna. Znana jest również pod pojęciem wiedzy opisowej. Może mieć ona postać formalną oraz nieformalną. Opisowa wiedza związana jest z opisywanie danych sytuacji oraz związków jakie pomiędzy nimi zachodzą. Pokazuje człowiekowi, w czym tkwi problem i jak może go łatwo rozwiązać.

Psychologiczne ujęcie wiedzy

W psychologii również wielokrotnie próbowano wyjaśnić pojęcie wiedzy. Kilku znanym psychologom nawet te wyjaśnienie się udało i ma jakiś sens. W psychologii wiedza znana jest w znaczeniu ścisłym i ogólnym. Znaczenie ogólne wiedzy w psychologii, rozumowano jest tak, iż to człowiek przyswaja sobie wiedzę za pośrednictwem narządów zmysłów. Samodzielnie tymi zmysłami zarządza i sam wybiera informacje, które chce zapamiętać. Ścisłe znaczenie wiedzy jest już bardziej dokładne i zakłada zupełni inne postulaty niż znaczenie ogólne. Określa struktury poznawcze jakie na trwałe człowiek ma w swojej głowie i są one zakodowane w jego pamięci długotrwałej. Tutaj można wyróżnić cztery rodzaje wiedzy: wiedzę deklaratywną, wiedzę proceduralną, meta wiedzę i wiedzę utajoną. Deklaratywna wiedza jest częścią pamięci, która można w każdej chwili komuś uświadomić. Dotyczy ona wspomnień oraz faktów jakie udało nam się zdobyć w czasach szkoły, kiedy zdobywaliśmy wiedzę na zajęciach. Wiedza proceduralna, jest elementem pamięci, której nie można ukraść, ale widać ją w zachowaniu człowieka. Przykładem może być zwykła jazda na rowerze. Nie wiemy jak opisać to, że umiemy to robić, a jednak nam się udaje. Meta wiedza natomiast jest nauką o wiedzy. Pozwala określić człowiekowi, co na daną chwilę wie, a czego musi się jeszcze douczyć. Wiedza utajona, jak sama nazwa wskazuje, jest wiedzą jaką ma każdy człowiek, ale nie zdaje sobie z tego sprawy.

Filozoficzne ujęcie wiedzy

W filozofii jest specjalna dziedzina, która wyjaśnia pojęcie filozofii. Mowa tutaj o epistemologii. Do tego, abyśmy mogli wyznaczyć najważniejsze problemy filozoficzne służą dwa ważne sformułowania. W filozofii formułuje się definicję oraz kryterium wiedzy. W filozofii ujęcie wiedzy jest różnie rozumowane. Wszystko zależy od tego, kto ta wiedzę określa. Filozofowie bardzo często nie są ze sobą zgodni w określaniu tej wiedzy. Każdy z filozofów ma inne zdanie na ten temat. Inaczej rozumują zgodności umysłu takie jak sądy i przekonania ze światem rzeczywistym jaki nas otacza. Największa liczba filozofów zgodnie twierdzi, że wzorem wiedzy jest dedukcja oraz specjalne systemy matematyczne. Tradycyjną definicje pojęcia wiedzy stworzył Platon i to ona jest używana w codziennym życiu. Filozoficzne ujęcie wiedzy dla takiego zwykłego, przeciętnego człowieka nie zawsze jest zrozumiałe. Nie każdy ma umysł filozoficzny i nie każdy wie jak to rozumieć. Filozofia jest bardzo ciekawą dziedziną wiedzy i daje spore możliwości poznania świata jaki nas otacza. Sama filozofia tez może być dziedziną wiedzy i jednocześnie sposobem na życie. W wielu uczelniach wyższych można podjąć studia filozoficzne. Po ich ukończeniu też można znaleźć bardzo ciekawą pracę i spełniać się zawodowo. Filozofowie również są potrzebni i bardzo fajnie, że mamy studia tego typu. Wielu filozofów jest w stanie wyjaśnić jak działa psychika człowieka co się bardzo przydaje.

Wiedza o życiu

Każdy dzień powinniśmy traktować tak jak by był to ostatni dzień w naszym życiu. Powinniśmy go przeżyć na maksa, aby niczego nigdy nie żałować. W naszym życiu jest wiele wartości i sytuacji, które wymagają od nas posiadania pewnej wiedzy, abyśmy nie wyszli na mało inteligentne osoby. Zdobywanie wiedzy powinno być dla każdego z nas bardzo ważne. Chodząc do szkoły mamy całą masę przedmiotów. Czasami nasz plan zajęć nie ma końca i wydaje nam się, że połowa przedmiotów nigdy nam się do niczego nie przyda. Nauczyciele mówią nam cały czas, że jak nie będziemy się uczyć do niczego w życiu nie dojdziemy. Mają oni prawdę. Nauka pozwala nam na osiągnięcie w życiu jakiegoś celu. Zakładając rodzinę musimy zapewnić jej szczęście. Nie może być tak, że nasze dziecko nie ma godnych warunków do życia. Jeśli nie mamy żadnej wiedzy, żadnej ukończonej szkoły nie dostaniemy dobrej pracy, która da nam źródło utrzymania. Ponad to wiedza przydaje się w życiu. Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy odpowiedzieć na jakieś trudne pytanie lub rozwiązać rebus. Mając wiedzę o świecie mamy większą szansę, że udzielimy prawidłowej odpowiedzi. Jeżeli w przyszłości pojawi się w naszym domu dziecko i poprosi o pomoc w odrobieniu lekcji, a my nie będziemy mieli o niczym pojęcia damy mu naprawdę powód do tego, że ono też nie będzie się uczyło. Dziecko naśladuje rodziców i jeśli zobaczy, że mamy duża wiedzę będzie nam chciało dorównać. Mało inteligentni rodzice wychowają dokładnie takie same dzieci.

Jak dzielimy wiedzę

Wiedzę jako pierwszy dokładniej podzielił Arystoteles. Wprowadził on specjalny podział, w którym wyłonił wiedzę praktyczną i wiedzę teoretyczną. Wyłonił on kryterium, które bierze pod uwagę doświadczenie empiryczne. Tutaj Arystoteles wyłonił również dwa rodzaje wiedzy. Wiedzę a priori i wiedzę a posteriori. Pierwsza uzależniona jest bardzo od zmysłów. Związane jest z prawdami absolutnymi, ale nie tylko. W jej skład wchodzą również prawdy uniwersalne jakimi jest między innymi logika i matematyka. Wiedza a posteriori jest nieco inna. Nabywa się ją dzięki zmysłom i można podważyć to czy jest ona prawdziwa. Jeśli obserwacje wskażą, że wiedza jest nie prawdziwa można ją podważyć. Drugim sposobem podziału wiedzy jaki wynalazł Arystoteles jest podział wiedzy ze względu na jej charakter. Tutaj Arystoteles wymienił wiedzę propozycjonalną i habitualną. Pierwszy rodzaj wiedzy jest to wiedza naturalna, którą każdy może zobaczyć związana jest ze słowem że. Wiemy na przykład że pada deszcz, czy też świeci słońce w danej chwili. Wiedza habitualna związana jest ze słowem jak. Przykładem takiej wiedzy jest umiejętność tego, że wiemy jak ugotować zupę. Wszystkie te rodzaje wiedzy są bardzo przydatne w codziennym życiu. Dobrze, że odróżniamy pogodę i posiadamy wiele umiejętności. Wiedza o gotowaniu też może być przydatna w życiu, a nawet pozwolić nam założyć własną firmę. Jak widać wiedza jest nam potrzebna na każdym kroku i nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda.

Klasyczne rozumowanie wiedzy

Jednym z powszechnie używanych terminów związanych z nauką jest wiedza. Można ja wyjaśnić na wiele sposobów. Według encyklopedii wiedza jest szeregiem informacji, które są zgodne z rzeczywistością. Pierwszą klasyczną definicję wiedzy stworzył znakomity człowiek Platon. Definicja ta była zawarta w dialogu Sokratesa z Teajtetem. Tam wiedza zostaje określona jako prawdziwe przekonanie na dany temat. Można wyróżnić trzy zasadnicze elementy, które tą wiedzę tworzą. Pierwszym i chyba najważniejszym elementem wiedzy jest przekonanie. Logicznie rzecz ujmując mowa tu taj o logice sądów. Drugim elementem jaki kształtuje wiedzę jest jej uzasadnienie. Chodzi u taj o to, że jeśli mamy na myśli jakąś rzecz, którą jakoś nazywamy musi mieć to uzasadnienie w rzeczywistości. Ostatnim, trzecim elementem wiedzy w ujęciu klasycznym jest prawdziwość, czy przekonanie, że dana wartość jest w stu procentach prawdziwa.. wszystkie te elementy tworzą wiedzę jaka każdemu z nas jest potrzebna. Dzięki niej możemy mieć pogląd na otaczający nas świat i mamy możliwość dowiedzenia się o wszystkim co nas otacza. Do wiedzy można zaliczyć szereg najróżniejszych elementów. To poznanie świata, ludzi, całego kosmosu. Wiedza jest znajomością przeszłości, teraźniejszości i możliwością przewidzenia przyszłości. Jest najważniejszym elementem kształtującym osobowość człowieka. Daje mu szansę, na zdobycie mądrości i poznanie największych tajemnic całego istnienia.

Socjologia w codziennym życiu

Jedną z nauk jakie służą do badania społeczeństwa jest socjologia. Ma ona za zadanie badać funkcjonalność społeczeństwa. Osoby, które zajmują się socjologią nazywają się socjologami. Ich zadaniem jest zbadanie reguł jakie maja miejsce w społeczeństwie. Badają również struktury i procesy, które pozwalają na łączenie lub dzielenie więzi międzyludzkich. Socjologowie badają również takie grupy społeczne jak rodzina, która jest podstawową jednostką w społeczeństwie. Jest wiele grup społecznych, którymi dokładnie zajmuje się socjologia na co dzień. Dawniej uważano, że socjologię stworzyły tak naprawdę trzy osoby. Pierwszym jej twórcą był Platon. Pochodził on z europejskiego kręgu kultury i w pewnym sensie był naszym przedstawicielem. Po nim socjologię zaczął wyznaczać Giambattista Vico. Większość ludzi uważała jednak, że jedynym ojcem socjologii jest tak naprawdę Auguste Comte. W wielu uczelniach wyższych wykłada się socjologię jako jeden z przedmiotów akademickich. Można się z nią spotkać na wielu kierunkach. W Polsce są również uczelnie, które mają oddzielny kierunek studiów z zakresu socjologii. Jest to kierunek dosyć popularny i bardzo modny wśród młodych ludzi. Wiele osób jest ciekawych społeczeństwa i chce sprawdzić jak ono funkcjonuje. Takie poznanie świata i ludzi może być naprawdę ciekawe. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy i zrozumieć niektóre zachowania ludzi. Socjologia właśnie służy to takiego poznania.

Psychologia dziedziną nauki

W nauce wyróżniamy wiele dziedzin, które są wartościowe i mają duży wpływ na życie każdego z nas. Jedną z takich nauk jest psychologia. Jest to nauka, która zajmuje się badaniem mechanizmów człowieka. Pozwala wywnioskować jaka jest dana osoba i jaka ma psychikę. Pozwala to określić, czy dany człowiek jest osobą słabą psychicznie i podatną na różnego rodzaju negatywne wpływy otoczenia. Jest to nauka, która bada prawa jakie rządzą psychiką ludzką. Każdy człowiek jest inny i ma zupełnie inną psychikę. Psychologia jest nauką, która bada również zjawiska psychiczne i to w jaki sposób człowiek współdziała z otoczeniem. Psychologia jest nauką, która bezpośrednio związana jest z człowiekiem, ale nie tylko. Jest specjalna odmiana psychologii, która związana jest ze zwierzętami. Psychologia jest bardzo potrzebna w życiu każdego człowieka i ma na niego spory wpływ. Jest to nauka, która zajmuje się zjawiskami psychicznymi i pokazuje w jaki sposób człowiek działa na otoczenie, a otoczenie na człowieka. Taka relacja bardzo często jest niezrozumiała i właśnie w tym calu powstała dziedzina psychologii. Jest wiele szkół wyższych, gdzie można się zapisać na kierunek psychologii. Osoby, które wykonują ten zawód w dzisiejszych smutnych i trudnych czasach są bardzo potrzebne. Natura ludzka jest krucha i dobrze jeśli ktoś im pomorze w rozwiązaniu problemów. Czasami łatwiej jest się wyglądać komuś obcemu niż bliskim nam osobom.

error: Content is protected !!